CAPTIS – prepoznava registrskih tablic v realnem času

Prihajajo časi, ko bo varnost ljudi bolj pomembna kot varstvo osebnih podatkov. V drugih državah se tega že zavedajo in je prepoznava tablic nekaj vsakdanjega. Temu sledimo tudi v našem podjetju. Razvili smo sistem za prepoznavo registrskih tablic za parkirišča in za spremljanje prometa na cesti.

Captis

Gre za večstezno rešitev, ki lahko s pomočjo ene kamere zajema registrske tablice na več cestiščih hkrati. Podpora večim kameram in večim stezam na eni kameri na centralnem strežniku. Kamere se povezujejo preko IP omrežja in sicer po JPEG protokolu, ki omogoča prenos slike z veliko kvaliteto.

Logistika

 • Obvladovanje vstopov in izstopov vozil v in iz podjetja je kompleksen proces. Še bolj kompleksno pa postane, ko ima podjetje več vhodov in izhodov. Vozilo tako pride skozi en vhod, podjetje pa zapusti skozi drug izhod. Centralni strežnik centralno poročanje ter povezljivost, to kompleksnost potisneta v ozadje in tako v ospredju ostane le enostaven vmesnik za operaterja.
 • White-lista omogoča odpiranje zapornic vozilom in prikaz avtorizacij na semaforjih
 • Napovedi obiskovalcev, prevzemov in odprem
 • Časovno omejevanje vstopa omogoča, da določena vozila lahko vstopijo na območje podjetja samo v določenih časovnih intervalih
 • Pregled vozil na območju podjetja, omogoča takojšen vpogled na vsa vozila, ki se trenutno nahajajo na podjetju
 • Captis omogoča več vhodov in izhodov v/iz podjetja
 • Ročno upravljanje dviga zapornic glede na avtorizacijo operaterja
 • Omogoča različne vrste akcij ob zaznavi vozila, prilagodimo pa se tudi zahtevam stranke. HTTP POST ali pošiljanje XML datoteke s sliko v ERP aplikacijo

Parkirišča

 • Upravljanje parkirišč je vse prej kot enostaven proces. Dostop do parkirišča mora biti ustrezno omejen, ponavadi z zapornico. Prehodi morajo biti čim bolj tekoči, vozniki pa naj ne bi potrebovali posebnih kartic, katere lahko pozabijo, založijo, posodijo drugim… Rešitev je v sistemu LPR, ki na podlagi registrske tablice samodejno odpre zapornico.
 • White-lista omogoča odpiranje zapornic vozilom in prikaz avtorizacij na semaforjih
 • Časovno omejevanje vstopa omogoča, da določena vozila lahko vstopijo na parkirišče samo v določenih časovnih intervalih
 • Pregled vozil na parkirišču, omogoča takojšen vpogled na vsa vozila, ki se trenutno nahajajo na parkirišču
 • Captis omogoča več vstopnih in izstopnih točk na enem parkirišču
 • Sistem štetja vozil na posameznem parkirišču omogoča, da se v primeru, ko je parkirišče polno, zapornica za prihajajoče vozilo ne odpre, vse dokler eno vozilo ne zapusti parkiriča
 • Ročno upravljanje dviga zapornice glede na avtorizacijo operaterja

Cesta

 • Vse bolj se uveljavlja spremljanje prometa po cestah. Smart-city uporablja za eno izmed rešitev tudi LPR, ki omogoča nadzor gibanja vozil po mestih, štetje prometa, iskanje sumljivih vozil, kot naprimer ukradena vozila, neregistrirana vozila, prekrškarje, vozila z pobegi. Ker so ti podatki občutljivi in ponavadi osebne narave, se le te podatke pošilja na ustrezen strežnik MNZ-ja, ki izloči vsa vozila in prikaže le za policijo pomembna
 • Nadzor državne meje se vse bolj uveljavlja na območjih schengen-a, je pa tudi aktualen na mejah s prostim prehodom
 • Policijska vozila in patrulje. Kamera nameščena v vozilo policije skenira vozila, na parkiriščih, ki so zelo aktualna. Veliko ukradenih vozil se hladi ravno na parkiriščih. Ročno preverjanje je zamudno in dolgotrajno. LPR je avtomatiziran proces in omogoča, da se patrulja vozi ob parkiranih vozilih, tudi do 60 km/h

WEB vmesnik

 • Ko se aplikacija uporablja za tekoče spremljanje tako parkirišč, ceste ali bencinskih servisov je na voljo WEB uporabniški vmesnik
 • Omogoča spremljanje v živo, vpogled v arhiv ter statistiko
 • Možnost izvoza incidentov v PDF dokument
 • Možnost izvoza arhiva v PDF datoteko
 • Poljubno oblikovanje predloge na strani naročnika
 • Predogled celotne slike vozila

Bencinski servisi

 • Vpogled v živo razpoznavanje tablic
 • Prodajalec lahko označi vozilo, ki ni plačalo računa
 • Različne možnosti dodajanja statusa
 • Centralna replikacija označenih vozil
 • Vozilo, ki ni plačalo se na naslednjem bencinskem servisu samodejno označi in sproži zvok. Prodajalec mu lahko blokira točenje goriva
 • Samodejno odznačevanje vozila, ko le to poravna stroške
 • Delni statusi lahko ostajajo, kot opozorilo
 • Možnost povezave na MNZ
 • Povezovanje s točilnimi mesti ali videonadzorom