Področje varnosti zahteva tudi pomoč pri izbiri prave rešitve

V podjetju HSI d.o.o. smo pridobili licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Licenca je formalno potrdilo, da znamo svetovati in izvajati vse vrste tehničnega varovanja.
Pri izdelavi projektov pomagamo tudi projektantom, predvsem z izobraževanji, katalogi, tehničnimi podatki in cenami. Svetovanje pa je namenjeno tudi končnim uporabnikom, saj je kakovostno pojasnilo najvrednejše.

Svetovanje

  • Pomoč in svetovanje projektantom pri izbiri in razvrstitvi opreme za izdelavo projekta tehničnega varovanja.
  • Pomoč in svetovanje partnerjem z organiziranimi izobraževanji.
  • Pomoč partnerjem na terenu pri izvedbi in zagonu sistemov.
  • Pomoč in svetovanje končnim kupcem.
  • Izdelava idejnih projektov za združevanje oz. “integracijo” sistemov v celotno rešitev.

Izvedba

  • Izvedba sistemov tehničnega varovanja kot pomoč partnerjem.
  • Izvedba sistemov tehničnega varovanja pri končnih kupcih.

Izobraževanje

  • Organizirana izobraževanja na sedežu našega podjetja.
  • Izvedba različnih izobraževanj na sedežih podjetja določenega partnerja.
  • Organizacija konferenc in območna predstavitev proizvodov.