ALARM – PSIM

Centralno nadzorni sistem (CNS) za nadzor kritične infrastrukture

Sodobni in zelo izpopolnjeni varnostni sistemi nam dajejo veliko količino informacij, o katerih se moramo izobraževati in občasno obnavljati znanje za vsak tehnični sistem ločeno. Tipično informacije iz varnostnih sistemov pregledujemo z uporabo različnih programov na računalnikih ali celo tablojih in tipkovnicah nekje v podjetju. V poplavi takih informacij se je nemogoče hitro in kakovostno odločiti o ukrepih.

Alarm-PSIM povezuje različne naprave v eno skupno središče.

Zakaj ALARM-PSIM?

Alarm-PSIM povezuje različne varnostne sisteme v eno skupno središče. V praksi gre tu največkrat za povezavo:

  • protipožarnih sistemov,
  • protivlomnih sistemov,
  • video nadzornih sistemov,
  • sistemov nadzora pristopa,
  • domofonskih sistemov,
  • video-wall,
  • dvigal,
  • HVAC …

Delna ali popolna interakcija med sistemi omogoča avtomatiziran in hiter odziv v izrednih primerih, kot so požar ter druge situacije, v katerih so ogrožena življenja in so pomembne sekunde. Operater je pri tem obveščen o vseh dogodkih na unificiranem vmesniku (programu), na podlagi teh dogodkov se odzove skladno z navodili za posamezni dogodek. Ko vse sisteme in opremo povežemo v Alarm–PSIM, smo jih uporabili za svoj namen ter jih v polnosti izkoristili.

Interakcija med sistemi omogoča avtomatiziran in hiter odziv v izrednih
primerih, v katerih so ogrožena življenja in so pomembne sekunde.

Osnovni modul sistema ALARM, ki skrbi za obdelavo alarmov. Deluje kot servis in v omrežju komunicira z klienti. Deluje na MSSQL bazi podatkov. V kompletu je tudi servis za komunikacijo z sprejemniki, katerega namen je da teče na ločenem strežniku. Licenza vključuje spremljanje in obdelavo do 1000 objektov. Omogoča enega master operaterja, za obdelava alarmov.

Je nadgradnja osnovne verzije ALARM-a, in razširi spremljanje objektov na 65000. Ostale funkcije so enake kot v modulu do 1000 objektov.

Možnost neomejenega števila master operaterjev. dogodki se delijo med master operaterje, po ključu enake obremenjenosti.

Ta licenca zajema vse module, ki jih ima naročnik instalirane na primarnem strežniku, le da ta instanca teče na backup lokaciji. Backup lokacija je po standardu certificiran varnostno-nadzorni center, kjer je oprema, sposobna v zakonsko določenem času prevzeti funkcijo primarne lokacije. ALARM je narejen po najvišjih standardih in sicer se vsi podatki iz primarne in backu lokacije nenehno sinhronizirajo medsebojno in obojestransko. Za sinhronizacijo se uporablja širokopasovna VPN povezava. Zaheteve po hitrosti so minimalne. Tudi ko se povezava prekine, se na obeh straneh vsi podatki hranijo, in se prenesejo takoj ko se povezava zopet vzpostavi. Tak sistem nam omogoče, da so vse telefonske linije na backup lokaciji ves čas na razpolago tudi na primarni lokaciji.

Omogoča preštevilčenje objektov v realnem času. Poleg preštevilčenja objektov omogoča tudi menjavo dogodkoa ali uporabnika in cone. Uporablja se v izrednih primerih, kjer je težava spremeniti dogodek ali številko objekta na sami lokaciji.

Modul omogoča izdelavo izpisov iz baze podatkov, na poljuben način s pomočjo SQL stavkov. Izvoz je možen v HTML (excel), TXT ali na tiskalnik.

Modul omogoča izdelavo zapisnikov in poročil na podlagi šifrantov, in predlog. Lahko se jih pošilja po elektronski pošti, ali arhivira. Glede na nastavitve se izdelujejo tudi poročila v word dokumente. Možnost časovnega odloga zapisnika, za kasnejše opomnike.

Bulk pošiljanje SMS sporočil direktno preko operaterjev. Ni potrebe uporabljati GSM modeme. Podpiramo : Telekom, Simobil, Telemach.

Pošiljanje samodejnih email sporočil z povzetkom dneva, tedna ali meseca. Možnost izbire dogodkov, ki jih pošilja.

Povezava sistema ALARM s sistemom ERP, za obvladovanje fakturiranja in spremljanje aktivnih objektov za obdelavo.

Modul je namenjen tehnikom na terenu. Sestavlja ga mobilna aplikacija, VPN povezava in ALARM, ki s posebnimi avtorizacijami operaterja, tehniku omogoči vpogled v dogodke na določenem objektu.

Vmesnik za direktni priklop infranet TNA-ja preko RS232. Sprejema se vse podatke o TNA-ju, vhodih in podpira ContactID protokol.

Modul je namenjen velikim podjetjem, ki out-source-ajo storitev ALARM-a manjšim podjetjem. Lahko se ga uporablja tudi za virtualni dostop do posamezne instance in omogoča enotno upravljanje in nadzor instanc.