12 Feb 2018

Samovarovanje – Selfsecurity

Samo-varovanje na področju varovanja objektov

V zadnjih letih je opaziti močno povečano število vlomov v različne objekte. Kriminal se na tem področju veča, hkrati pa se veča potreba po varovanju premoženja, predvsem na področju proti-vlomnih in video-nadzorov. Ker so žrtve vlomov državljani iz različnih slojev, je temu prirejena tudi ponudba na trgu. Statistika MNZ kaže da je število vlomov v objekte v letu 2016 za 4,4% več kot v letu 2015 in so v porastu, medtem ko je preiskanih okoli 15%. Vseh prijavljenih vlomov v letu 2016 je tako bilo 10.707. Neprijavljenih je verjetno mnogo več. Iz številk je jasno, da oškodovanci iščejo različne načine kako zavarovati svoje premoženje.

Statistika: https://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2016.pdf

Zavarovanje vs. varovanje

Večina nas ima svoje premoženje ustrezno zavarovano, pri tem pa se zanašamo na odškodnino zavarovalnice. Na tem mestu bi poudaril, da se pogovorite z svojim zavarovalniškim agentom, kaj vse imate na svoji zavarovalni polici krito, kajti pri optimizaciji zavarovalniških polic lahko nehote izpustimo kako kritje, ki nam v primeru vloma povrne izgubljeno-ukradeno vrednost. Zavarovalnica ne more nikoli povrniti ne-materialne škode, kot na primer babičin prstan, poročno darilo…, ki imajo neprecenljivo ne-materijalno vrednost. Zavarovalniška kritja so namenjena povračilu škode, ko se le ta že zgodi. Varovanje pa je namenjeno preprečevanju vloma, oziroma temu, da bi morebiten vlom trajal čim manj časa, kot je le mogoče. S tem onemogočimo vlomilcem, da bi se zadrževali v hiši – stanovanju tako dolgo časa, da bi uspeli najti naše dragocenosti. Da bi se ustrezno zaščitili proti kraji tako dragocenih predmetov, je potrebno razmišljati preventivno. Pravilna odločitev je proti-vlomnega sistema.

Varovanje z varnostno službo

Izvedbo protivlomnega sistema prepustite strokovnjakom, ki imajo ustrezno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.  Kako izgleda si lahko pogledate licenco HSI-ja na strani: https://hsi.si/o-podjetju/priznanja-certifikati/ Licenca je zakonsko pogojena za izvedbo in vzdrževanje tovrstnih sistemov, zagotavlja pa vam, da bodo dela izvedena strokovno, z preverjenim osebjem. Iz tega izhaja, da je najboljša izbira priklop protivlomnega sistema na varnostno službo, ki v primeru alarma izvede tudi intervencijo. Cene mesečnega nadzora so od enega do drugega varnostnega podjetja različne, glede na zahtevnost objekta. Intervencije za posamezne alarme pa zaračunavajo ali pa so že zajete v mesečni pavšal.

Zakaj in kdaj izbrati samo-varovanje

Samovarovanje na drugi strani pomeni, da vaš proti-vlomni sistem ni vezan na varnostno službo, pri tem pa tudi odpade strošek mesečnega nadzora in strošek intervencij. Seveda pa se je pri tem potrebno organizirati na drugačen način. Zelo pomembno je, da je vaš alarmni sistem sposoben ustrezno obveščati v primeru alarma ali drugih dogodkov, vi pa se odločite kako se boste odzvali v primeru različnih dogodkov. Samo-varovanje je prvi korak, za katerega se mnogi odločijo iz večih vidikov, kot na primer: ni mesečnega pavšala, imate sami nadzor nad svojimi dogodki, sami se odločate kaj storiti, ni vzdrževanja…

Za samovarovanje se veliko strank odloči potem, ko so imeli slabo izkušnjo z vlomom. To pomeni, da so jim po vsej verjetnosti odtujili že večino dragocenosti. Le te pa je potrebno zaščititi, ko jih še imate. Protivlomni sistem z močno notranjo sireno je zelo učinkovit psihološki in preventivni sistem. Vlomilec ne bo dolgo časa v objektu, kajti jasno mu je da je bil zaznan in da bo slej kot prej nekdo prišel.

Kaj mora protivlomni sistem za samo-varovanje zagotavljati?

  1. Komunikacija: omogočati mora pošiljane hkratnih SMS sporočil, sposoben mora biti klicati hkrati več oseb, mora biti sabotažno varovan, omogočati mora preverjanje povezave ter obveščati o izpadih vsaj v roku 30 minut, obveščati o sistemskih napakah kot na primer izpad 220V
  2. Upravljanje: vklop in izklop sistema na daljavo, po možnosti z mobilno aplikacijo, možnost aktivacije delnega vklopa, upravljanje z napravami na daljavo, kot na primer vklop klime ali ogrevanja
  3. Podpora: če imate vprašanja o delovanju sistema oziroma potrebujete pomoč, mora ponudnik zagotavljati ustrezen nivo podpore tako po telefonu, mailu kot tudi na terenu

Ponudba na trgu

V času, ko nastaja tale blog zapis, je na trgu edina rešitev ČUVAJ.SI, ki ima vse potrebne zgoraj naštete elemente. Za vas smo ga razvili leta 2013, od takrat pa se nenehno razvija. Z veseljem prisluhnemo vsaki stranki, ter redno posodabljamo programsko opremo, ki je našim kupcem vedno na razpolago brezplačno.

ČUVAJ.SI je spletna rešitev, ki je namenjena samovarovanju, omogoča pa priklop kateregakoli protivlomnega alarmnega sistema na obveščanje o dogodkih. V spletnem mestu ČUVAJ.SI je prikazan kit komplet, ki je del rešitve ČUVAJ.SI, ni pa pogoj. Če imate instaliran sistem DSC, Paradox, Ademco, Honeywell ali kateri drugi, se lahko odločite za samo-varovanje. kontaktirajte nas na info@čuvaj.si