26 Jan 2018

Krka d.d.

26-01-2018

V Krki se zavedamo, da je obvladovanje tveganj na področju varnosti in varovanja eden od pomembnih pogojev za uspešno poslovanje podjetja. Ustrezen nivo varovanja zagotavljamo z varnostnim osebjem in s primernimi tehničnimi ukrepi. Pri slednjem nam je v veliko pomoč podjetje HSI, ki uspeva zadostiti naša visoka merila glede učinkovitih tehničnih rešitev, zanesljivosti delovanja in hitrega odzivanja.