16 May 2019

Tehnično varovanje kritične infrastrukture

V prostorih Kristalne Palače v BTC Ljubljana je 15.maja 2019 potekala strokovna konferenca “Tehnično varovanje kritične infrastrukture”. Predstavljene so bile rešitve na področju tehničnega in kibernetskega varovanja objektov. Konferenca je bila zasnovana tako, da so si skozi celoten dan predavanja logično sledila.

Dan pred konferenco je bil produktiven, saj je bilo potrebno doreči veliko podrobnosti, da bi konferenca potekala tekoče in razumljivo za vse povabljence.

Zadnje podrobnosti

Po sprejemu in registraciji udeležencev sem z uvodnim govorom odprl konferenco in izpostavil pomen KI ter odgovornost upravljalcev KI do celotne družbe.

Aleš Ribič – uvodni govor

Prvo predavanje g. mag.Mirana Vršca, varnostnega menedžerja in DPO pri Inštitutu za korporativne varnostne študije ICS, Ljubljana, je bilo namenjeno celovitemu upravljanju s tveganji v KI. Poudarek je bil predvsem na dveh segmentih in sicer na modelu obvladovanja rizikov na vseh področjih ter o tehničnih izzivih s katerimi se srečujemo pri varovanju kritične infrastrukture.

Miran Vršc

Tehnični del konference se je začel z rešitvami iz področja videonadzora, g.Marija Kolovrata, vodje prodaje Avigilon. Predstavljene so bile rešitve za varovanje perimetra z termalnimi kamerami in PTZ kamerami za dolge razdalje. Rešitve, ki jih ima Avigilon za področje KI, uporabljajo napredne rešitve umetne inteligence, ki samodejno ugotavlja nenavadna odstopanja in obvešča operaterja samo o pomembnih spremembah.

Marija Kolovrat – Avigilon

G. Tomas Metelka, CTO v podjetju Metel s.r.o., je opozarjal na pomembnost varnosti podatkovne omrežne infrastrukture ter z rešitvami pametnih omrežnih stikal (ring-switch) prikazal rešitve v KI. Posebno je izpostavil standarde katerim ustrezajo njihova stikala 50131-1, ter standarde na področju zaščite proti streli, za katere se lahko pohvalijo da so edinstvene. Vsa oprema je namenjena za delovanje v izredno težkih pogojih in ima doživljensko garancijo.

Tomas Metelka varnost omrežne infrastrukture – Metel

Sledila je težko pričakovana kava in prigrizek ter priložnost razpravljati s predavatelji in drugimi udeleženci, ki je tudi pomemben del konference, kajti izmenjava mnenj in izkušenj med upravljalci je ključnega pomena za enotnen način pristopa k upravljanju KI.

Prigrizki

V nadaljevanju konference sem se osredotočil na pomembnost hitrosti in učinkovitosti pri izvajanju ukrepov, ko pride do neke situacije. Povezovanje sistemov tehničnega varovanja v skupno središče, je ključ, do hitre in pravilne odločitve o nadaljnih akcijah, ki jih je potrebno izvesti. Na ta način preprečimo večjo škodo in omogočimo kontinuirano delovanje KI. Nagrajena rešitev ALARM-PSIM razvita našem podjetju je tisti manjkajoči del, ki medsebojno poveže sisteme in omogoči učinkovito reagiranje na incidente.

Aleš Ribič o produktu Alarm-PSIM

Zadnje predavanje v vrsti tehničnih rešitev je bilo namenjeno kibernetski varnosti. G. Emanuele Novello, vodja prodaje Nelysis, je izpostavil pomembnost polaganja pozornosti na kibernetske napade, ki se izvajajo vsakodnevno. Rešitev Vanguard je namensko razvita za namen kibernetskega varovanja omrežij , ki povezujejo varnostne sisteme. Največkrat so ta omrežja ločena od vseh ostalih omrežij. Brez zadržkov si rečemo, da vdor ni možen. Seveda je tako razmišljanje zmotno. V nek Casino se je zgodil hekerski napad v omrežje preko termometra v akvariju, ki je bil povezan v splet.

Emanuele Novello

Konec konference smo zaključili z okroglo mizo, na kateri je bilo govora o aktualnih vprašanjih: smernice GDPR v povezavi s KI, kje so meje in kako implementirati različne sodobne tehnologije pri tem pa se držati zakonskih določil, outsourcinga v KI kjer imajo zunanji izvajalci skoraj neomejena pooblastila, ter o sodelovanju službe za korporativno varnost z upravo podjetja ter drugimi institucijami, da se lahko nemoteno izvajajo cilji organizacije na področju fizične in kibernetske varnosti.

Celotno konferenco je povezovala Anja Križnik Tomažin.

Anja Križnik Tomažin

Zaključili smo jo s predstavitvijo pršutarne Ščuka, ki so poskrbeli za ročno rezan kraški pršut ter prigrizke domačega kozjega sira in kruha.

Kraški pršut